ការពណ៌នា

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

 • តម្លៃ: $30,500
 • ចំណត: ជាន់ក្រោមដី
 • ប្រភេទ: លក្ខណៈគ្រួសារ

 • បន្ទប់កណ្តាល: 22.7 m²
 • បន្ទប់ខាង: 23.9 m²

គ្រឿងបរិក្ខារ

 • ខ្សែអគ្គីសនីម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ផើងលាងចាន
 • ខ្សែកាបអ៊ីនធើណិត
 • ឡាវ៉ាបូ
 • អំពូលបំភ្លឺ
 • ផ្កាឈូកងូតទឹក
 • ចានបង្គន់
 • ខ្សែកាបទូរទស្សន៏